กุมภาพันธ์ 68

ก.พ 2568
01 ก.พ - / เฮียตูมตาม
02 ก.พ -  วัดหนองน้ำคำ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
03 ก.พ - บ้านกงพาน ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง
04 ก.พ -  บุญคูณลาน..อ.ยางตลาด จ กาฬสิน /เสี่ยทอป
05 ก.พ - วัดวังบงสามัคคี บ.วังบง ต.วานรนิวาส จ.สกลนคร 
06 ก.พ - วัดโนนอ้อมแก้ว บ้านแพง ต. แพง อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม
07 ก.พ - บ้านท่าลาด ต. หนองเรือ อ. โนนสัง จ. หนองบัวลำภู /บ้านแป๋ว
08 ก.พ - บ้านดอนกลอย ต. หัวขวาง อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม /เสี่ยนนท์ 
09 ก.พ - วัดบ้านตับเต่า ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
10 ก.พ - วัดสระกำแพงใหญ่ อ. อุทุมพรพิสัย จ. ศรีสะเกษ
11 ก.พ -  จ อุบลราชธานี /เพื่อนมะเดี่ยว
12 ก.พ -  บ.ร่มโพธิ์ ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
13 ก.พ - วัดบ้านกู่จาน ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนเเก้ว ยโสธร 
14 ก.พ - วัดบ้านบัวขาว  ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด เซนสัญญา 8 กค นี้
15 ก.พ - บ้านโนนค้อ ต บ้านขาม อ จัตุรัส จ ชัยภูมิ
16 ก.พ -วัดซับน้อย ต.ลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
17 ก.พ - วัดคลองร่วมพัฒนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี/ดีดีโปรดักชั่น (พี่อ้อมใจ จอง )
18 ก.พ - วัดสามัคคีสันติธรรม บ้านโคกสามัคคี ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
19 ก.พ - เทศบาลตำบ​ลชา​ก​บก​ อำเภอ ​บ้านค่าย​ จังหวัด​ ระยอง
20 ก.พ -ป๋าช่วย
21 ก.พ - ป๋าช่วย
22 ก.พ - ป๋าช่วย
23 ก.พ - ป๋าช่วย
24 ก.พ - เดินทาง
25 ก.พ - วัดรังษี บ้านหนองหิน ต. ศรีโครตร อ. จตุรพักพิมาน จ. ร้อยเอ็ด
26 ก.พ - บ้านกุดเมืองฮาม ต. กุดเมืองฮาม อ. ยางชุมน้อย จ. ศรีสะเกษ
27 ก.พ - บ้านพราน ต.พราน อ.ขุนหาร จ.ศรีสะเกษ
28 ก.พ - โรงเรียนดงบังทรัพย์สมบูรณ์ ต. ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ. บุรีรัมย์

 

Visitors: 558,837