กุมภาพันธ์ 68

ก.พ 2568
01 ก.พ - / เฮียตูมตาม
02 ก.พ - / เฮียตูมตาม
03 ก.พ -
04 ก.พ -
05 ก.พ - วัดวังบงสามัคคี บ.วังบง ต.วานรนิวาส จ.สกลนคร 
06 ก.พ -
07 ก.พ - บ้านท่าลาด ต. หนองเรือ อ. โนนสัง จ. หนองบัวลำภู /บ้านแป๋ว
08 ก.พ - อ. เมือง จ. ขอนแก่น /เสี่ยนนท์ จอง
09 ก.พ - วัดบ้านตับเต่า ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
10 ก.พ -
11 ก.พ -  จ อุบลราชธานี /เพื่อนมะเดี่ยว
12 ก.พ -  บ.ร่มโพธิ์ ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
13 ก.พ - วัดบ้านกู่จาน ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนเเก้ว ยโสธร 
14 ก.พ - วัดบ้านบัวขาว  ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด เซนสัญญา 8 กค นี้
15 ก.พ - บ้านโนนค้อ ต บ้านขาม อ จัตุรัส จ ชัยภูมิ
16 ก.พ -วัดซับน้อย ต.ลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
17 ก.พ -
18 ก.พ -
19 ก.พ -
20 ก.พ - ป๋าช่วย
21 ก.พ - ป๋าช่วย
22 ก.พ - ป๋าช่วย
23 ก.พ - ป๋าช่วย
24 ก.พ -
25 ก.พ -
26 ก.พ -
27 ก.พ -
28 ก.พ-

(สาวน้อยเพชรบ้านแพง + รถแห่ลำเพลินเต้ยสะเดิด)

Visitors: 273,274