กุมภาพันธ์ 69

ก.พ 2569
01 ก.พ -
02 ก.พ -
03 ก.พ -
04 ก.พ -
05 ก.พ -
06 ก.พ - งานนมัสการหลวงปู่พระคูเหล็ก วัดแจ้งสว่างใน บ้านโนนเมือง ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
07 ก.พ -
08 ก.พ -
09 ก.พ -
10 ก.พ -
11 ก.พ -
12 ก.พ -
13 ก.พ - ดีดีโปรดักชั่น / พี่อ้อมใจ
14 ก.พ - กำนันแกะ
15 ก.พ - กำนันแกะ
16 ก.พ - สำนักสงฆ์บุญนาคโพธ์เพรช ต.วังดาล อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี / น้องท๊อป / จอง
17 ก.พ -
18 ก.พ - วัดป่าโพธิ์ธาราม บ้านหนองตาไก้ ต. ชุมแพ อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น
19 ก.พ - วัดวิสุทธาวาส บ. สร้างก่อ ต. สร้างก่อ อ. กุดจับ จ. อุดรธานี
20 ก.พ -  วัดเหนือม่าจำปา ต. พระซอง อ. นาแก จ. นครพนม
21 ก.พ - วัดพวันธิญาราม บ้านโนนม่วง ต. ห้วยหินลาด อ. สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด
22 ก.พ -
23 ก.พ -
24 ก.พ - 
25 ก.พ -
26 ก.พ -
27 ก.พ - พี่อ้อม ดีดี โปรดักชั่น จ. ปราจีนบุรี
28 ก.พ -

(สาวน้อยเพชรบ้านแพง + รถแห่ลำเพลินเต้ยสะเดิด)

Visitors: 493,431