ตุลาคม 67

1.  
2. 
3. ตูมตาม
4. ตูมตาม
5. ตูมตาม
6. ตูมตาม
7. ตูมตาม
8.
9.
10. ป๋าช่วย
11. ป๋าช่วย
12. ป๋าช่วย
13. ป๋าช่วย
14. ป๋าช่วย
15.
16.
17.
18.
19. บ้านกฐิน ต .เทพาไล อ. คง จ. นครราชสีมา 
20.
21. บ้านโนนสัง ต. โนนสัง อ. โนนสัง จ. หนองบัวลำภู
22.
23.
24.
25.
26.  วัดสว่างวนาราม บ้านกุดดินจี่ ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
27.
28.
29.
30. อบต. ตรวจ อ. ศรีณรงค์ จ. สุรินทร์ จอง
31.
Visitors: 273,264