ตุลาคม 67

1.  
2. 
3. ตูมตาม
4. ตูมตาม
5. ตูมตาม
6. ตูมตาม
7. ตูมตาม
8. กำนันแกะ
9. กำนันแกะ
10. ป๋าช่วย
11. ป๋าช่วย
12. ป๋าช่วย
13. ป๋าช่วย
14. ป๋าช่วย
15. อ. ศรีมหาโพธิ์ จ. ปราจีนบุรี
16. 
17. วัดตาลวนาราม ต. เกาะแก้ว อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด
18. วัดร่องคำ อ. ร่องคำ จ. กาฬสินธุ์
19. บ้านกฐิน ต .เทพาไล อ. คง จ. นครราชสีมา 
20. บ้านห้วยแคน ต. หนองกุงธนสาร อ. ภูเวียง จ.ขอนแก่น
21. บ้านโนนสัง ต. โนนสัง อ. โนนสัง จ. หนองบัวลำภู
22. อ. หนองเรือ จ. ขอนแก่น / มะเดี่ยว จอง ทำสัญญา 15 ธ.ค 66
23. ปตท. โนนคอย อ จักราช จ นครราชสีมา/คุณสมัยกำนันแกละ
24.
25. วัดโพนงาม บ้านติดต่อ จ.เลย (ซ้อเบียร์)
26. วัดสว่างวนาราม บ้านกุดดินจี่  ต. กุดดินจี่ อ. นากลาง จ. หนองบัวลำภู
27. วัดชลประทาน บ้านโป่งเอียด ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
28. บ้านเพชรละคร ตเพชรละคร อ นองไผ่ จเพชรบูรณ์
29.
30. อบต. ตรวจ อ. ศรีณรงค์ จ. สุรินทร์ 
31. บ้านโนนตุ่น ต. ศรีสุข อ. สำโรงทาบ จ. สุรินทร์
Visitors: 435,279