ธันวาคม 66

 สาวน้อยสะเดิดแบนด์ ธันวาคม 66

01. ธ.ค -
02. ธ.ค - กำนันแกละ
03. ธ.ค - กำนันแกละ
04. ธ.ค - กำนันแกละ
05. ธ.ค - กำนันแกละ
06. ธ.ค - กำนันแกละ
07. ธ.ค - กำนันแกละ
08. ธ.ค - กำนันแกละ
09. ธ.ค - กำนันแกละ
10. ธ.ค -  อ เขื่อนแก้ว จ ยโสธร / กำนันแกละ
11. ธ.ค -  
12. ธ.ค -
13. ธ.ค -
14. ธ.ค -
15. ธ.ค - เสี่ยท๊อป มะเดี่ยว
16. ธ.ค - ลานตลาดมันส์เดย์ กาฬสินธุ์ อ. เมือง จ. กาฬสินธุ์ / สาวน้อยสะเดิดเเบนด์ + บิว จิตรฉรีญา 
17. ธ.ค - กำนันแกละ
18. ธ.ค -
19. ธ.ค -
20. ธ.ค - นกเป็ดน้ำของดรคอนสวรรค์ อ. คอนสวรรค์ จ. ชัยภูมิ / เสี่ยท๊อป มะเดี่ยว
21. ธ.ค -
22. ธ.ค - งานศูนย์การศึกษาศูนย์ระเวียง จ. นครราชสีมา  / พี่ตุ๊ด นาฬิกา
23. ธ.ค - เสี่ยท๊อป มะเดี่ยว
24. ธ.ค - กำนันแกละ
25. ธ.ค - งานงิ้วด่านขุนทด จ. นครราชสีมา / กำนันแกะ
26. ธ.ค -
27. ธ.ค -
28. ธ.ค -
29. ธ.ค -  อ. สว่างเเดนดิน จ. สกลนคร  / เสี่ยโต้ง
30. ธ.ค -  อ. สว่างเเดนดิน จ. สกลนคร  / เสี่ยโต้ง 
31. ธ.ค -

Visitors: 273,286