ธันวาคม 68

ธ. ค 68
1.  
2. 
3. กำนันแกะ 
4. กำนันแกะ
5. กำนันแกะ
6. กำนันแกะ
7. กำนันแกะ
8.
9.
10. ป๋าช่วยพาม่วน
11.
12.
13.
14. วัดจันทรังษี ต. นาดี อ. เฝ้าไร่ จ. หนองคาย 
15.
16.
17.
18.
19.
20. 
21. 
22.
23. วัดปรางค์กู่ ต. กู่ อ. ปรางค์กู่ จ. ศรีสะเกษ / ผจกใหญ่
24.
25. งานงิ้วอำเภอชุมพวง อ ชุมพวง จ นครราชสีมา
26. วัดโสกแจ้ง บ้านโสกแจ้ง ต เสมา อ สูงเนิน จ นครราชสีมา/พี่แสบ
27.
28.
29.
30.
31.
Visitors: 493,411