ธันวาคม 67

ธันวาคม 67

1.  
2. 
3. 
4.  เฮียตูมตาม จอง
5.  เฮียตูมตาม จอง
6.  เฮียตูมตาม จอง
7. เฮียตูมตาม จอง
8. เฮียตูมตาม จอง
9. เฮียตูมตาม จอง
10.  ป๋าช่วย
11. ป๋าช่วย
12. ป๋าช่วย
13. ป๋าช่วย
14. ป๋าช่วย
15. ป๋าช่วย
16.
17.
18.
19.จอง บุญกุ้มข้าวใหญ่ สว่างวีรพงศ์ จ อุบลราชธานี
20.
21.
22.
23.
24.
25.  
26.  บ้านแคน  ต. ธาตุ อ. รัตนบุรี จ. สุรินทร์
27. จอง เซ็นสัญญาหลังเวที วันที่ 22 มิย 66
28. บ้านดองดึง ต.ดินแดง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
29. วัดสว่างธรรมาราม บ. ตานบ ต. ทุ่งกุลา อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์
30.  เทศกาลตำบลโคกจาน ต โคกจาน อ อุทุมพรพิสัย จ ศรีษะเกษ
31.  บ้านโคกกลาง ต ดู่ลาด อ ทรายมูล จ ยโสธร เซนสัญญาที่ ระยอง 29 มีค นี้

 

Visitors: 273,264