พฤศจิกายน 67

พ.ย 67
1.  
2.   บ้านส่อง  ต. อาจสามรถ อ.อาจสามารถ จ. ร้อยเอ็ด
3. 
4. 
5. 
6.  วัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ อ. นางรอง จ. บุรีรัมย์
7.
8.
9.   วัดหนองไผ่ ต. โพธิ์กลาง อ. เมือง จ. นครราชสีมา
10.
11.
12.  วัดบ้านน้ำอ้อมน้อย ต. หว้านคำ อ. ราศีไศล จ. ศรีสะเกษ 
13. วัดสว่างบ้านผือ ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ เสี่ยบี้จอง
14.
15.  บ้านดอนกลาง ต. ค้อเหนือ อ. เมือง จ. ยโสธร
16.
17.
18.
19.
20. ป๋าช่วย
21. ป๋าช่วย
22. ป๋าช่วย
23. ป๋าช่วย
24. จอง จ. ชัยภูมิ
25.
26. บ้านกะลัน  ต. ยาง อ. ศีขรภูมิ จ. สุรินทร์ / สจ. ใหม่
27.
28.
29. โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม ต. หนองงูเหลือม อ. เบญจลักษ์ จ. ศรีสะเกษ 
30.
Visitors: 273,302