พฤศจิกายน 67

พ.ย 67
1.  บ้านหนองคู ศรีสะเกษ / เพื่อนพ่อเอก
2.  บ้านส่อง  ต. อาจสามรถ อ. อาจสามารถ จ. ร้อยเอ็ด
3.  จ. มหาสารคาม / ครูบี้
4.  เทศบาลฆ้องชัย อ. ฆ้องชัย จ. กาฬสินธุ์
5.  จ. อุดรธานี /คุณชาญ
6.  วัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ อ. นางรอง จ. บุรีรัมย์
7.  บ้านโนนแดง ต. โนนแดง อ. บ้านเขว้า จ. ชัยภูมิ
8.  วัดหนองหมาก ต. คลองม่วง อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา
9.  วัดหนองไผ่ ต. โพธิ์กลาง อ. เมือง จ. นครราชสีมา
10. วัดหัวช้างหนองเชือก อ. สตึก จ. บุรีรัมย์ / พี่สมัย
11. บ้านดินแดง ต. ดินแดง อ. ไพรบึง จ. ศรีสะเกษ
12. วัดบ้านน้ำอ้อมน้อย ต. หว้านคำ อ. ราศีไศล จ. ศรีสะเกษ 
13. วัดสว่างบ้านผือ ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ / เสี่ยบี้
14. เกาะกลางบัวแดง ต. บัวแดง อ. ปทุมรัตต์ จ. ร้อยเอ็ด  /เสี่ยทอป
15. บ้านดอนกลาง ต. ค้อเหนือ อ. เมือง จ. ยโสธร (วันลอยกระทง)
16. เกาะกลางน้ำสระกู่ บ้านกู่ ต. กู่ อ. ปรางค์กู่ จ. ศรีสะเกษ
17. บริษัท ญารีน่าปาร์ค จำกัด (สนง.) ต. สะกาด อ. สังขะ จ. สุรินทร์
18. หน้าที่ว่าการอำเภอเบญจลักษ์ อ. เบญจลักษ์ จ. ศรีสะเกษ
19.
20. ป๋าช่วย
21. ป๋าช่วย
22. ป๋าช่วย
23. ป๋าช่วย
24. จอง จ. ชัยภูมิ
25. บ้านหนองยูงพลาญชัย ต. หนองแวง อ. เมือง จ. ร้อยเอ็ด
26. บ้านกะลัน  ต. ยาง อ. ศีขรภูมิ จ. สุรินทร์ / สจ. ใหม่
27. วัดบ้านขวาว หมู่ 9 ต. ทุ่งกุลา อ. สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด
28. บ้านหนองงู ต. อีเซ อ. โพธิ์ศรีสุวรรณ จ. ศรีสะเกษ
29. โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม ต. หนองงูเหลือม อ. เบญจลักษ์ จ. ศรีสะเกษ 
30. เดินทาง
Visitors: 493,431