พฤศจิกายน 68

คิวงาน วงใหญ่ พ.ย 2568  
01 พ.ย. -  บ. ดอนดู่ ต. หัวช้าง อ. สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด 
02 พ.ย. - วัดบ้านโนนสมบูรณ์ ต.โคกกลาง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ / จอง
03 พ.ย. - วัดสว่างบ้านผือ ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ / เสี่ยบี้
04 พ.ย. - 
05 พ.ย. - วัดเทพสวรรค์ศรีมาราม (วัดใ หม่ตลุกข่อยน้ำ ) ต. เขาชนกัน อ แม่วงก์ จ. นครสวรรค์ (งานลอยกระทง)
06 พ.ย. - กำนันแกะ
07 พ.ย. - กำนันแกะ
08 พ.ย. - กำนันแกะ 
09 พ.ย. - กำนันแกะ
10 พ.ย. - 
11 พ.ย. - 
12 พ.ย. -   จอง 12 พย 68 จตุรัส ชัยภูมิ เสี่ยนนท์
13 พ.ย. - 
14 พ.ย. - 
15 พ.ย. - 15 พย 68 อ เมือง จ ขอนแก่น /ซ้อเบียร์ 
16 พ.ย. -
17 พ.ย. - บ้านโนนชัยศรี ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
18 พ.ย. - จอง บ้านปลาเดิดน้อย ต. โดด อ. โพธิศรีสุวรรณ จ. ศรีษะเกษ
19 พ.ย. - 
20 พ.ย. - 
21 พ.ย. - 
22 พ.ย. - 
23 พ.ย. - 
24 พ.ย. - 
25 พ.ย. -
26 พ.ย. - 
27 พ.ย. - 
28 พ.ย.-
29 พ.ย. - รีสอร์ตควอรี่วิลล่า เขาใหญ่ 999 ต. หมูสี อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา
30 พ.ย. - กำนันแกละ
(สาวน้อยเพชรบ้านแพง )
Visitors: 558,847