พฤษภาคม 66

วันที่ เดือน พฤษภาคม 2566
1 14.00-17.00 น(ครูแดง) บ้านเลขที่ 103 หมู่ที่ 1 บ้านปอแดง ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
1 R หน่วย 1 13.00-16.00 บ้านหนองตาไก้ ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 
2
3 R หน่วย 1 15.00-18.00 บ้านกุดนาดี ต หนองแสน อ วาปีปทุม มหาสารคาม
4 เริ่ม 21.00-02.00 รวม 5 ชม วัดธาตุบ้านดู่ ต บ้านดู่ อ นาโพธิ์ จ บุรีรัมย์
5 Rหน่วย 2 15.00-18.00 นางนภัสนันท์ เอกตาแสง 129หมู่2. บ.กระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
5
6 R หน่วย 2 13.00-16.00 น บ้านหนองแวง ต หรองแวง อ กุดรัง จ มหาสารคาม /ช่วงค่ำ หน่วย 2 19.30น.-22.30น.  อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสารคาม  จอดเล่น 
6 13.00-17.00 น 4 ชม บ้านโนนสวรรค์ ต น้ำอ้อม อ กระนวน จ ขอนเเก่น
7 Rหน่วย 1 14.00-17.00 น บ้านสำโรง ต บ้านขาม อ น้ำพอง จ ขอนแก่น
8
9 "เริ่ม 13.00-18.00 น 5 ชม บ.หนองเเวง อ.เมืองพล จ.ขอนเเก่น

10
11
12 15.00-18.00 น บ้านโนนปลาขาว ต นาแซง อ เสลภูมิ จ ร้อยเอ็ด
13 จองไว้ R หน่วย 2 เวลา 14.00-18.00 น 4 ชม บ้านเม็ง ต บ้านเม็ง อ หนองเรือ จ ขอนแก่น
13
14
15
16
17
18
19
20 R หน่วย 2 เริ่ม 13.00-16.00 บ้านหนองหิน ต หนองหิน อ เมืองสรวง จ ร้อยเอ็ด จอง
20 16.00-19.00 น บ้านสาวแห ต สาวแห อ หนองฮี จ ร้อยเอ็ด
21 จอง Rหน่วย 2 15.00-18.00 น บ้านดินหัน ต บ้านฝาง อ ฝาง จ ขอนแก่น
22
23
24
25
26 096-813-7760 บ้านยายวรรณ
26
27 หน่วย 1 14.00-17.00 ท่าคันโท
27 หน่วย 1 14.00-17.00 นท่าคันโท
28
29
30

Visitors: 273,266