พฤษภาคม 68

พ.ค 68
1.  ป๋าช่วย
2.  ป๋าช่วย
3. ป๋าช่วย
4.  วัดชัยศรีบ้านดงเค็ง ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
5. 
6. 
7.
8.  ห้างวิสโก้ ต. หนองบัวศาลา อ. เมือง จ.นครราชสีมา / Kแล็ค
9. บ้านเขาพรมสุวรรณ ต. แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ. สระแก้ว
10. นิคม กบินทร์ อ. กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี / เฮียเอ๋
11. จอง วัดเขาแก้วธรรมมาราม ต คลองเรือ อ วิหารแดง จ สระบุรี
12.
13.
14.
15.
16.
17. 17 พค 68 อ ชุมแพ จ ขอนแก่น / คุณหลิว
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25. หน้าที่ว่าการอำเภอ เลิงนกทา จังหวัด ยโสธร
26.
27.
28.  อ. โนนนารายณ์ จ. สุรินทร์ / กำนันสมจิตร / จอง
29.
30.
31. กำนันแกละ
Visitors: 493,404