พฤษภาคม 68

พ.ค 68
1.  ป๋าช่วย
2.  ป๋าช่วย
3. ป๋าช่วย
4. วัดชัยศรีบ้านดงเค็ง ต. ดงเค็ง อ. หนองสองห้อง จ. ขอนแก่น
5. บ้านเหล่าน้อย ต. ค้อวัง อ. ค้อวัง จ. ยโสธร
6. วัดบ้านพระโรจน์ ต. หนองช้างใหญ่ อ. ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 
7.
8.  ห้างวิสโก้ ต. หนองบัวศาลา อ. เมือง จ.นครราชสีมา / Kแล็ค
9. บ้านเขาพรมสุวรรณ ต. แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ. สระแก้ว
10. นิคม กบินทร์ อ. กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี / เฮียเอ๋
11. จอง วัดเขาแก้วธรรมมาราม ต คลองเรือ อ วิหารแดง จ สระบุรี
12. กำนันแกละ
13. กำนันแกละ
14.
15. บ้านวังม่วง ต. หนองโพนงาม อ. เกตรสมบูรณ์ จ. ชัยภูมิ
16.
17. 17 พค 68 อ ชุมแพ จ ขอนแก่น / คุณหลิว
18.
19.
20. บ้านสระพุง ต.สระพุง อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ /  จอง
21.
22.
23. บ้านหนองโคลน ม.13 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี / จอง
24. บ้านถาวร ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ บุรีรัมย์
25. หน้าที่ว่าการอำเภอ เลิงนกทา จังหวัด ยโสธร
26.
27.
28.  อ. โนนนารายณ์ จ. สุรินทร์ / กำนันสมจิตร / จอง
29. วัดโนนสวรรค์ ต.โคกตาล อ. ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ / จอง
30.
31. กำนันแกละ
Visitors: 558,815