มกราคม 68

ม.ค 2568
01 ม.ค - วัดโสภณวิหาร ต. กันทรารมย์ อ.ขุขันธ์ จ. ศรีสะเกษ
02 ม.ค - วัดโพธิ์ชัยนิมิตร บ้านเมืองเจีย ต. ประหลาน อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสารคาม
03 ม.ค - วัดโคกหินตั้ง ต. โคกเริงรมย์ อ. บำเหน็จณรงค์ จ. ชัยภูมิ 
04 ม.ค - บ้านโนนสะอาด ต. ดูกอึ่ง อ. หนองฮี จ. ร้อยเอ็ด
05 ม.ค - บ้านอะลาง ต. หนองใหญ่ อ. เมืองจันทร์ จ. ศรีสะเกษ
06 ม.ค - บ้านพงสวาย ต. ท่าตูม อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์
07 ม.ค-  บ้านโดด อ.โพธิ์ศรีสุววรณ จ. ศรีสะเกษ 
08 ม.ค -
09 ม.ค -ป๋าช่วย
10 ม.ค - ป๋าช่วย
11 ม.ค - ป๋าช่วย
12 ม.ค - ป๋าช่วย
13 ม.ค - วัดโกรกกราก ต. โกรกกราก อ. เมือง จ. สมุทรสาคร
14 ม.ค - ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
15 ม.ค -
16 ม.ค - ร.ร.บ้านหนองตอนาดีเทพประทาน ต. ดงสิงห์ อ. จังหาร จ. ร้อยเอ็ด
17 ม.ค - วัดสำโรง บ้านส้มโฮง ต. โนนสวรรค์ อ. ปทุมรัตต์ จ. ร้อยเอ็ด
18 ม.ค - วันเสาร์ บ้านขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม
19 ม.ค - เต้นท์รถมังกร อ. เมือง จ. อุดร / เพื่อนหนุ่มโจ
20 ม.ค - วัดศิริวาลุกาลัย บ้านหัวหาด ต. บ้านเดื่อ อ. เมือง จ. หนองคาย
21 ม.ค - วัดบูรพาภิรมย์ บ้านสะแบง ต. สะแบง อ. หนองหาน จ. อุดรธานี 
22 ม.ค - บ้านเลิงแสง  ต. กุดขอนแก่น อ. ภูเวียง จ .ขอนแก่น
23 ม.ค - สนามหน้าที่ว่าการ อ. ประจักษ์ศิลปาคม จ .อุดรธานี / คุณอ้อม
24 ม.ค - งานบวงสรวงเจ้าพ่อพระยาแล ต. หนองบัวระเหว อ. หนองบัวระเหว จ. ชัยภูมิ / เสี่ยท็อป
25 ม.ค - วัดศรีอุดมวงค์ ต. วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย / แต้วซ่า
26 ม.ค - บ้านโจดหนองแก ต. โจดหนองแก อ. พล จ. ของแก่น 
27 ม.ค - วัดหนองแวง ต. หนองหว้า อ. บังลาย จ. นครราชสีมา 
28 ม.ค-  วัดป่าแสงธรรม ต. ปรุใหญ่ อ. เมือง จ. นครราชสีมา (หลวงปู่เสือ)
29 ม.ค - งานปิดทองฝังลูกนิมิต วัดบ้านรี ต. ไผ่หลิ่ว อ. ดอนพุด จ. สระบุรี 
30 ม.ค - งานปิดทองฝังลูกนิมิต วัดบ้านตุ่น ต. บ้านด่าน อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว /กำนันแกละ
31 ม.ค - / เฮียตูมตาม

 

Visitors: 558,868