คิวงานรถแห่ มกราคม 66

01 ม.ค - ต. บ้านแพง อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม 15.00-18.00น.
02 ม.ค - บ้านตลาด ต. กุดน้ำใส อ. จัตุรัส จ. ชัยภูมิ 14.00.-17.00น.
03 ม.ค - บ้านดงเมืองจอก ต. บ้านดู่ อ. อาจสามารถ จ. ร้อยเอ็ด 15.00-18.00น.
04 ม.ค - บ้านเหล่าดอกไม้ ต. เหล่าดอกไม้ อ. ชื่นชม จ. มหาสารคาม 15.00-18.30น.
05 ม.ค - บ้านโคกกลาง ต.นาม่วง อ. ประจักษ์ศิลปาคม จ. อุดรธานี 12.00-16.00น.
06 ม.ค - บ้านหนองแปน ต. หนองแปน อ. กมลาไสย จ. กาฬสินธุ์ 15.00-18.00น.
07 ม.ค - บ้านหนองตาไก้ ต. หนองตาไก้ อ. โพธิ์ชัย จ. ร้อยเอ็ด 13.00.-18.00น.
08 ม.ค - บ้านโคกสูง ต. โคกสูง อ. เมือง จ. ชัยภูมิ 14.00-17.00น.
09 ม.ค -
10 ม.ค -
11 ม.ค -
12 ม.ค - บ้านหนองแวง ต. ชุมพร อ. เมยวดี จ. ร้อยเอ็ด 10.00-13.00น.
13 ม.ค -
14 ม.ค - บ้านเกิ้ง อ. บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น 15.00-18.00น. / 19.00-24.00น. (8 ชม.)
15 ม.ค - เช้า : บ้านดงยวด ต. นาข่า อ. เมือง จ. อุดรธานี 7.00-10.00น. /
          บ่าย : บ้านหนองชาด ต. กู่ทอง อ. เชียงยืน จ. มหาสารคาม 15.30-18.30น. -19.30-21.30น.
16 ม.ค - บ้านวงศ์พัฒนา ต. โนนภิบาล อ. แกดำ จ. มหาสารคาม 14.00-17.00น.
17 ม.ค - บ้านเตาเหล็ก ต. โจดหนองแก อ. พล จ. ขอนแก่น 15.00-18.00น.
18 ม.ค -
19 ม.ค - บ้านสีดา ต.โพนทอง อ. เชียงยืน จ. มหาสารคาม 14.30-18.00น.
20 ม.ค -
21 ม.ค -
22 ม.ค - บ่าย : บ้านเหล่า ต. เม็กดำ อ. พยัคภูมิพิสัย จ. มหาสารคาม 15.00-18.00น.
           เย็น : บ้านแก่นท้าว ต. เม็กดำ อ. พยัคภูมิพิสัย จ. มหาสารคาม 19.00-23.00น
23 ม.ค -
24 ม.ค -
25 ม.ค - บ้านเขื่อน ต. เขื่อน อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม 15.00-18.00น.
26 ม.ค -
27 ม.ค - อ.โอ จอง แห่ 14.30-17.30น.
28 ม.ค- บ้านแคนใหม่ ต. โหรา อ. อาจสามารถ จ. ร้อยเอ็ด 15.00-18.00น.
29 ม.ค -
30 ม.ค -
31 ม.ค -

Visitors: 273,262