มีนาคม 66

เดือน มีนาคม 2566 
01 มี.ค  เริ่ม 12.00-15.00 น 132 ม.2​ บ​ โกรก​ตา​แป้น ต.รัง​งาม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ​
01 มี.ค  หน่วย 1 เริ่ม 13.00-18.00 น 5 ชม หน้าวัดโพธิ์กลาง ต วังยาว อ โกสุมพิสัย จ มหาสารคาม
02 มี.ค แห่ 15.00-18.00 น บ้านหนองหญ้าแพรก ต ดอนหัน อ เมือง จ ขอนแก่น
02 มี.ค หน่วย 1 8.00-13.00 น พักเบรค 1 ชม บ้านป่าชาติ ต หนองบัวแก้ว อ พยัฆภูมิพิสัย จ มหาสารคาม
03 มี.ค "15.00-18.00ที่อยู่145 หมู่3 บ้านโคกล่าม ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น
04 มี.ค  10.00-13.30 น 3.30 ชม บ้านเลขที่ 111 บ้านหนองทุ่ม หมู่4 ตำบล หัวทุ่ง อำเภอ พลจังหวัด ขอนแก่นโทร
04 มี.ค เริ่ม 14.30-18.30 นบ.หนองเเวง อ.เมือพล จ.ขอนเเก่น
04 มี.ค 21.00-00.00 น บ้านหัวขัว ต ท่าขอนยาง อกันทรวิชัย จ มหาสารคาม
04 มี.ค R หน่วย 1 14.30-17.30จ.ส.อ.จิระเดช เจริญสุข ที่อยู่ 227 ม.16 บ้านขุมดิน ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
04 มี.ค R หน่วย 1 21.00-00.00 แสดง 3 ชมพิทักษ์ สรสิทธิ์ บ้านโนนศรีสวัสดิ์ ต.เสือเฒ่าสอ.เชียงยืนจ.มหาสารคาม
05 มี.ค หน่วย 2 เริ่ม 13.30-16.30 นบ้านหว้า ม 3 ต โนนทัน อ หนองเรือ จ ขอนเเก่นบอสรับ
05 มี.ค 9.30-13.30 น 130 ม.9 บ.ศรีสวาย ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร
06 มี.ค
07 มี.ค 14.00-17.00 งานพี่ธิดา บ้าน มะนาว.ต.เหล่าใหญ่อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสิน
07 มี.ค พี่ธิดา 19.00-22.00 น บ้านมะนาว.ต.เหล่าใหญ่อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสิน
08 มี.ค
09 มี.ค
10 มี.ค 15.00-18.00 น แถม 5 เพลง บ้านผือ ต หนองกุง อ ชื่นชม จ มหาสารคาม
11 มี.ค "เริ่ม 14.00-17.00 น บ้านโพธิ์ หมู่ 3 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
11 มี.ค R หน่วย 1 20.00-23.00 นบ.โคกสูง ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนเเก่น บอสรับ
11 มี.ค 20.30-00.30 น 4 ชม บ้านหนองสะแบง ต นางรำ อ ประทาย จ นครราชสีมา
12 มี.ค R หน่วย 1 14.00-17.00 น 3ม,17บ้านโนนธรรม ต โดนนแดง อ บรบือ จ มหาสารคาม
12 มี.ค 14.00-17.00 น บ้านน้อย ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
13 มี.ค
14 มี.ค
15 มี.ค
16 มี.ค
17 มี.ค แห่ 15.00-18.00 น บ้านหัวสระ ต ดอนช้าง อ เมือง จ ขอนเเก่น
18 มี.ค 17.00-20.00 น บ้านหนองบัวแก้ว ต หนองบัวแก้ว อ พยัคฆภูมิพิสัย จ มหาสารคาม
18 มี.ค
19 มี.ค 15.00-19.00 น 4 ชม บ้านห้วยยาง ต ห้วยยาง อ กระนวน จ ขอนเเก่น
19 มี.ค R หน่วย 1 15.00-18.00 นบ้านเล้าข้าว ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
20 มี.ค
21 มี.ค
22 มี.ค
23 เริ่ม 15.00-18.00 บ้านมะโม ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคามพ่อชำนาญ เหล่าหมวด บอสรับ พ่อชำนาญ เลื่อนมา จาก22
23 14.00-17.00 น บ้านหนองจิก ต หนองซอน อ เชียงยืน จ มหาสารคาม
24 มี.ค
25 มี.ค 16.00-19.00 ,19,30-22.30 น 6 ชม บ้านหนองปลาเข็ง ต ท่าพระ อ เมือง จ ขอนแก่น
25 มี.ค แห่ 15.00-18.00 , 20.00-23.00 น น R วรชัย ร.ท.ดำเนินกระโจมทอง เลขที่ 16 หมู่ 11 บ.โนนสวรรค์ ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
26 มี.ค เริ่ม 15.00-18.00น บ้านคำไฮ ต หนองตอกแป้น ต ยางตลาด จ กาฬสินธุ์
26 มี.ค งานวรชัยและนักดนตรี 21.00 จ กาฬสินธุ์
27 มี.ค Rหน่วย 1 20.30-00.30 น บ้านร่องคำ ต กุดเพียขอบ อ ชลบท จ ขอนเเก่น
28 มี.ค
29 มี.ค
30 มี.ค 19.00-00.00 น 5 ชม เที่ยงคืน หนองบัวดีหมี ต ท่าพระ อ เมือง จ ขอนเเก่น
31  มี.ค

Visitors: 273,282