มีนาคม 68

มี.ค 68
1.  
2. 
3.  จอง บ้านป่าปอ ต ด่านม่วงคำ อ โคกสีสุพรรณ จ สกลนคร
4. 
5. ป๋าช่วย
6. ป๋าช่วย
7. ป๋าช่วย
8. บ้านบอน ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
9. ป๋าช่วย
10.
11. บ้านพระเจ้า ต พระเจ้า อำเภอเชียงขวัญร้อยเอ็ด
12.
13.
14. บ้านหนองสร้างไพร ต. ประโค อ. กุดจับ จ. อุดรธานี
15. วัดสุวรรณาราม บ. หนองผือ ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
16. บ้านคำเจริญ ต. โคกกลาง อ. เพ็ญ จ. อุดรธานี
17.
18.
19. บ้านนามูลตุ่น ต.ห้วยสีเสียด อ ภูหลวง จ.เลย
20.
21.
22. วัดเก็บงา บ้านเก็บงา ต. เมืองจันทร์ อ. เมืองจันทร์ จ. ศรีสะเกษ / ผจกใหญ่
23.
24.  บ. หนองหมากฝ้าย ต. หนองหมากฝ้าย อ .วัฒนานคร จ. สระแก้ว  (นายกลำไย จองไว้ 5ปีซ้อน)
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Visitors: 273,260