มีนาคม 68

มี.ค 68
1.  บ้านจาน ต. จาน อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ /เพื่อนพ่อเอก
2. บ้านหนองคูณ ต. แคนเหนือ อ. บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น
3.  บ้านหนองหิน ต. ศิลา อ. เมือง จ. ขอนเเก่น / ซ้อเบียร์
4. 
5. ป๋าช่วย / อีสาน
6. ป๋าช่วย / ที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง
7. ป๋าช่วย / อีสาน
8. บ้านบอน ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
9. ป๋าช่วย
10. อำเภอปรางกู่ จ .ศรีสะเกษ / มะเดี่ยว จอง
11. บ้านพระเจ้า ต พระเจ้า อำเภอเชียงขวัญร้อยเอ็ด
12. วัดสระประทุม บ้านทองหลาง ต. ทองหลาง อ .บ้ายใหม่ชัยพจน์ จ. บุรีรัมย์  / จอง
13. วัดแจ่มอารมณ์ ต. สะอาดสมบูรณ์ อ. เมือง จ. ร้อยเอ็ด
14. บ้านหนองสร้างไพร ต. ประโค อ. กุดจับ จ. อุดรธานี / จอง
15. วัดสุวรรณาราม บ. หนองผือ ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
16. บ้านคำเจริญ ต. โคกกลาง อ. เพ็ญ จ. อุดรธานี
17. บ้านหนองผือ ต. พระธาตุบางพวน อ. เมือง จ. หนองคาย ไปเซนสัญญา 29 ตค 66
18. บ้านข่า ตำบล เมืองเพีย อำเภอ กุดจับ จังหวัด อุดรธานี
19. บ้านนามูลตุ่น ต.ห้วยสีเสียด อ ภูหลวง จ.เลย
20.
21. วัดทุ่งสว่างศรีเจริญ อ. สว่างวีระวงศ์ จ. อุบลราชธานี  / ทำสัญญา 27 ตุลา 66
22. วัดเก็บงา บ้านเก็บงา ต. เมืองจันทร์ อ. เมืองจันทร์ จ. ศรีสะเกษ / ผจกใหญ่
23. วัดบ้านน้อย ต. ถาวร อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. บุรีรัมย์
24. บ. หนองหมากฝ้าย ต. หนองหมากฝ้าย อ .วัฒนานคร จ. สระแก้ว  (นายกลำไย จองไว้ 5ปีซ้อน)
25. วัดพุทธิสารต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
26. ตลาดจัมโบ้ คลองสาม ถ.เลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี
27. ป๋าช่วย
28.
29. บ้านโนนกอก ต. หนองนาคำ อ.เ มือง จ.อุดรธานี / ผญบ ต้น
30. วัดสว่างธรรมาราม ต. เสมาใหญ่ อ. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา
31. วัดหลวงปู่เสือ จ. สุรินทร์ / จอง
Visitors: 493,402