มีนาคม 69

มี.ค. 69
1.   ครบรอบ 100 ปี บ้านหนองเม็ก ม.4 ต.ห้วยข่า อ.บุญทริก จ.อุบลราชธานี
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. วัดบ้านเหล่า ต. เม็กดำ อ. พยัคภูพิสัย จ. มหาสารคาม
21.
22.
23.
24. บ. หนองหมากฝ้าย ต. หนองหมากฝ้าย อ .วัฒนานคร จ. สระแก้ว  (นายก ลำไย จองไว้ 5ปีซ้อน)
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Visitors: 273,271