มีนาคม 69

มี.ค. 69
1.   ครบรอบ 100 ปี บ้านหนองเม็ก ม.4 ต.ห้วยข่า อ.บุญทริก จ.อุบลราชธานี
2. 
3. 
4. 
5. 
6. กำนันแกะ
7. กำนันแกะ
8. กำนันแกะ
9.
10.
11.
12.
13.
14. บ้านดงหวาย ต.ไหโสก อ.บ้านผือ จ.อุดร เซน ส 20มีค นี้ 
15. วัดจอมมณี ต. มีชัย อ. เมือง จ. หนองคาย / จอง
16.
17.
18.
19.
20. วัดบ้านเหล่า ต. เม็กดำ อ. พยัคภูพิสัย จ. มหาสารคาม
21.  วัดโพธิ์ศรี บ้านผือ ตำบลบ้านผือ อำเภอ จอมพระ จังหวัดสุรินทร์
22.
23.
24. บ. หนองหมากฝ้าย ต. หนองหมากฝ้าย อ .วัฒนานคร จ. สระแก้ว  (นายก ลำไย จองไว้ 5ปีซ้อน)
25.
26.
27.
28. โรงเรียนนาคำวิทยา ต. แดงหม้อ อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี 
29.
30.
31.
Visitors: 558,830