วงใหญ่ มีนาคม 2567

คิวงานเดือน มีนาคม 2567 วงใหญ่

01. มี.ค 67 - บ้านเขวาน้อย ต. ยางชุมน้อย อ. ยางชุมน้อย จ. ศรีสะเกษ
02. มี.ค 67 - เกาะกลางบ้านผือ ต. พระลับ อ. เมือง จ. ขอนแก่น
03. มี.ค 67- วัดวังหิน ต.ในเมือง อ. พิมาย จ. นครราชสีมา
04. มี.ค 67 - บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ ต. ดองกำเม็ด อ. ขุขันธ์ จ. ศรีสะเกษ
05. มี.ค 67 - วัดป่านาเยีย ต.นาเยีย อ. นาเยีย จ. อุบลราชธานี
06. มี.ค 67 - บ้านนานวน ต. จานแสนไชย อ. ห้วยทับทัน จ. ศรีสะเกษ
07. มี.ค 67 - บ้านหนองผาง ต. หนองเทพ อ. โนนนารายณ์ จ. สุรินทร์
08. มี.ค 67 - บ้านหัวดอน ต. ผือฮี อ. มหาชนะชัย จ. ยโสธร
09. มี.ค 67 - บ้านห้องข่า ต. น้ำคำใหญ่ อ. เมือง จ. ยโสธร
10. มี.ค 67 - บ้านศิลา ต. ศิลา อ. เมือง จ. ขอนแก่น
11. มี.ค 67 - วัดสามโพธิ์คำ บ. โพนแพง ต. พุ่มแก อ. นาแก จ. นครพนม
12. มี.ค 67 - บ้านอุ่มจาน ต. อุ่มจาน อ. ประจักษ์ศิลปาคม จ. อุดรธานี
13. มี.ค 67 - วัดทุ่งสว่างปะโค ต. ปะโค อ. กุมภวาปี จ. อุดรธานี
14. มี.ค 67 - วัดหนองสิม ต. สะอาดสมบูรณ์ อ. เมือง จ.ร้อยเอ็ด
15. มี.ค 67 - บ้านหนองหญ้าปล้อง ต. หนองห้าง อ. อุทุมพรพิสัย จ. ศรีสะเกษ
16. มี.ค 67 - อบต. หมากเขียบ ต. หมากเขียบ อำเภอเมือง จ. ศรีสะเกษ
17. มี.ค 67 - บ้านปราสาทเบง ต. กาบเชิง อ. กาบเชิง จ. สุรินทร์
18. มี.ค 67 - ว่าง
19. มี.ค 67 - บ้านโคกกลาง ต. โคกกลาง อ. ลำปลายมาศ จ. บุรีรัมย์
20. มี.ค 67 - บ้านร้านหญ้า ต. หนองโดน อ. จัตุรัส จ. ชัยภูมิ
21. มี.ค 67 - วัดพิชัยบวร ต. นามะเฟือง อ. เมือง จ. หนองบัวลำภู
22. มี.ค 67 - วัดใหญ่ศรีมหาธาตุ ต. พระเจ้า อ. เชียงขวัญ จ. ร้อยเอ็ด
23. มี.ค 67 - วัดสระประทุม ต. ทองหลาง อ บ้านใหม่ไชยพจน์ จ. บุรีรัมย์
24. มี.ค 67 - วัดพุทธิสาร ต. หนองหมากฝ้าย อ. วัฒนานคร จ. สระแก้ว
25. มี.ค 67 - วัดเทพสุรินทร์ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์ งานเทศมหาชาติ. / เจ้ลำใย 
26. มี.ค 67 - อบต. อุ่มเม่า ต.อุ่มเม่า อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด
27. มี.ค 67 - บ้านเมืองใหม่ ต. เมืองเดช อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี
28. มี.ค 67 - บ้านกระบูน ต. เหล่าแดง อ. ดอนมดแดง จ. อุบลราชธานี
29. มี.ค 67 - บ้านยาง ต.โคกจาน อ. อุทุมพรพิสัย จ. ศรีสะเกษ
30. มี.ค 67 - บ้านบก ต.โพนข่า อ.เมือง จ. ศรีสะเกษ
31. มี.ค 67 - ร.ร. ชุมชนบ้านเหล่าล้อ บ. พิมพ์พัฒนา อ. ศรีสมเด็จ จ. ร้อยเอ็ด
Visitors: 493,431