มีนา 67

มีนาคม 67
1. บ. เขวาน้อย ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีษะเกษ
2. บ้านผือ ต. พระลับ อ. เมือง จ. ขอนเเก่น
3. ต. ในเมือง อ. พิมาย จ. นครราชสีมา จอง
4. บ.กระโพธิ์ช่างหม้อ ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันท์ จ.ศรีสะเกษ
5. วัดป่านาเยีย บ้านนาเยีย ต นาเยีย อ นานเยีย จ อุบลราชธานี
6. บ้านนานวน ต. จานเเสนไชย อ. ห้วยทับทัน จ. ศรีสะเกษ
7.  วัดบ้านหนอผาง ต. หนองเทพ อ. โนนนารายณ์ จ. สุรินทร์
8.  บ้านหัวดอน ต. ผือฮี. อ. มหาชนะชัย.จ. ยโสธร
9.  บ้านห้องข่า ต. น้ำคำใหญ่ อ. เมือง จ. ยโสธร
10. บ้านศิลา ต. ศิลา อ. เมือง จ. ขอนแก่น / งานเสี่ยนนท์
11.  วัดสามโพธิ์คำ บ. โพนแพง ต. พุ่มแก อ. นาแก จ. นครพนม
12. บ้านอุ่มจาน ต. อุ่มจาน อ. ประจักษ์ศิปคม จ. อุดรธานี
13.  วัดทุ่งส่าวงปะโค บ้านปะโค ต. ปะโค อ. กุมภวาปี จ. อุดรธานี
14.  บ้านดอนทอง ดอนศรีวิไล ต. สะอาดสมบูรณ์ อ. เมือง จ. ร้อยเอ็ด 
15.  บ้านหนองหญ้าปล้อง ต. หนองห้าง อ. อุทุมพรพิสัย จ. ศรีสะเกษ
16.  บ้านด่าน ต. สร้างปี่ อ. ราษีไศล จ. ศรีษะเกษ
17. วัดบ้านปราสาทเบง ต. กาบเชิง อ. กาบเชิง จ. สุรินทร์ 
18. บ้านฮ้องแข้ดำ ต. ทุ่ม อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ 
19. บ้านโคกกลาง ต. โคกกลาง อ. ลำปลายมาศ จ. บุรีรัมย์
20. บ้านร้านหญ้า ต. หนองโดน อ. จัตุรัส จ. ชัยภูมิ
21. วัดพิชัยบวร บ้านนามมะเฟืองใต้ ต. นามมะเฟือง อ. เมือง จ. หนองบัวลำภู
22. งานองค์พระธาตุเชียงขวัญวัดใหญ่ บ. พระเจ้า  ต. พระเจ้า อ. เชียงขวัญ จ. ร้อยเอ็ด
23. วัดสระประทุม บ้านทองหลาง ต. ทองหลาง อ .บ้ายใหม่ชัยพจน์ จ. บุรีรัมย์
24.  บ. หนองหมากฝ้าย ต. หนองหมากฝ้าย อ .วัฒนานคร จ. สระแก้ว  (นายก ลำไย จองไว้ 5ปีซ้อน)
25. อ เมือง จ สุรินทร์ /เจ้ลำใย
26. อบต. บัวคำ ต. บัวคำ อ. โพธิ์ชัย จ. ร้อยเอ็ด
27. บ้านเมืองใหม่ ต. เมืองเดช อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี
28. บ้านกระบูร ต. เหล่าแดง อ. ดอนมดแดง จ. อุบลราชธานี
29. บ้านยาง  ต. โคกจาน อ. อุทุมพรพิสัย จ. ศรีสะเกษ
30. บ้านบก ต. โพนข่า อ. เมือง จ. ศรีษะเกษ จองพ่อเอก
31. ว่าง
 
Visitors: 273,305