เมษายน 66

วันที่  เดือน เมษายน 2566
1   หน่วย 1 15.00-18.00 น บ้านยางบ่ดี ต เมืองบัว อ ชุมพลบุรี จ สุรินทร์
2  "หน่วย2 เวลา 12:00-15.00 น เจ้าภาพ สุนันทวนา เพชรนางรอง สถานที่ : วัดประชาชุมพร บ้านโพธิ์ ตำบลหนองขาม อำเภอ.จักราช จังหวัด นครราชสีมา
3   R หน่วย 2 14.00-17.00 น บ้านโคกเพชรตำบลหนองตาดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ งานพี่จิน
4
5
6  หน่วย 1 15.00-18.00 น.บ้านหัวนาคำ หมู่ 16 ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
7  R หน่วย 2 13.00-16.00 น บ้านห้วยตะเคียน ต บ้านยาง อ ลำปลายมาศ จ บุรีรัมย์
8  R หน่วย 2 14.00-18.00 น บ้านป่าเลื่อม ต ดอนช้าง อ เมือง จังหวัดขอนแก่น
8  หน่วย 1เริ่ม 17.00-21น บ้านหนองเเสง ต หนองบัวแก้ว อ พยักภูมิ จ มหาสารคาม
9  หน่วย 2 13.00-16.00 น บ้านโจดน้อย ต พระบุ อ พระยืน จ ขอนแก่น
9  R *หน่วย 1 เริ่ม 13.30-17.30 น 4 ชม บ้าหนองแสง96ม.8ต.นาจานอ.สีชมพูจ.ขอนแก่น
10  R หน่วย 1 13.00-16.00 น บ้านวังปลัด ต.ทับทัน อ.สังขะ จ.สุรินทร์
10  หน่วย 2 15.00-18.00น บ้านเหล้าง้าว ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามาถ จ.ร้อยเอ็ด
11  เวลา 13.00-16.00 น. สถานที่จัดงาน 426 บ้านหญ้านาง ม.13 ต.บ้านเป้าอ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ0
11  เริ่ม 13.00-16.00 ลาบเป็ดตองหนึ่ง 14 หมู่ 5 บ้านคำแมด ต. คำแมด อ. ซำสูง จ. ขอนแก่น
12  แห่ 13.00-16.00 น บ้านโคกสำราญ ต โคกสำราญ อ บ้านแฮด จ ขอนเเก่น
12  19.00-22.00 น บ้านป่าแดง ต โคกสำราญ อ บ้านแฮด จ ขอนแก่น
12  R หน่วย 1 แห่ 14.30-18.30 น 4 ชม บ้านแกเปะ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 4 ชม
13  หน่วย2 10.00-14.00 น 4 ชม โรงเรียนบ้านโนนข่า ม 4 ต โนนทอง อ แวงใหญ่ จ ขอนเเก่น
13  R หน่วย 2 เริ่ม 20.00-00.00 น 4 ชม บ้านเม็ง ต หนองเรือง อ หนองเรือ จ ขอนแก่น
13  R หน่วย 1 แห่ 13.00-17.00 น 4 ชม หมู่8 บ้านสวนครัว ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
14  R หน่วย 2 แห่ 14.00-18.00 4 ชม บ้านนามน ม 3 ต ศรีสำราญ อ คอนสวรรค์ จ ชัยภูมิ ราคา
14  R หน่วย 2 08.00-11.00 น หน่วย 2 โรงเรียนบ้านโนนรัง บ้านแก่งโก ต แก้งสนามนาง อ แก้งสนามนาง จ นครราชสีมา
14  แห่ 15.00-20.00 นน 5 ชม บ้านกอกหมู่บ้านเต่า ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนเเก่น
14
15  แห่ 14.00-17.00 นายจักรกฤษณ์ ธะกอง (เปา)บ.โนนอุดม ต.โนนอุดม อ.ชุมเเพ จ.ขอนเเก่น
15  "จอง20.00-23.00น 66/1 ม. 3 บ้านโนนกระยอม ตำบล โพธิ์ไชย อ. โคกโพธิ์ไชย จ. ขอนแก่น
"
15  09.00-13.00 น บ้านทับกระบือ ตำบลสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จ้าง
16  บอสจอง
16  หน่วย 1 15.00-18.00 บ้านหนองบัว ต หนองบัว อ อาจสามารถ จ ร้อยเอ็ด
16  หน่วย 1 เริ่ม 20.00-00.00 น บ้านป่าเป้า 58 หมู่7 ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
17  บ้านเหล่าเรือ อ รอบเมือง ร้อยเอ็ดบอสรับ มีวงใหญ่
17  R หน่วย 1 15.30-18.30 น บ้านน้ำอ้อม ต บัวใหญ่ อ บัวใหญ่ จ นครราชสีมา
18  R หน่วย 1 09.00-12.00 น บ้านน้ำอ้อม ต บัวใหญ่ อ บัวใหญ่ จ นครราชสีมา
18  14.00-17.00 น บ้านโศกรัง ตโนนสะอาด อ โนนสะอาด จ อุดรธานี
19  19.00-22.00น บ้านหินลาด ต โนนทอง อ หนองเรือ จ ขอนแก่น
19  R หน่วย 1 14.00-17.00 น บ้านสามหมอ ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
20  14.00-18.00 4 ชม น สำนักงานทางหลวงที่ ๘ (มหาสารคาม) กรมทางหลวง ถ.ถีนานนท์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
21  R หน่วย 1 20.00-23.00 น บ้านยางคำ ต ยางคำ อ หนองเรือ จ ขอนแก่น
21  12.00-15.00น บ้านหนองโน ต บึงสำโรง อ แก้งสนามนาง จ นครราชสีมา
22  หน่วย 1 14.30-16.30 น 129 ม .10 บ้านกระบาก ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
22
22  หน่วย 1 21.30-00.30 น บ้านหนองโน ต บึงสำโรง อ แก้งสนามนาง จ นครราชสีมา
22  แห่ 15.00-19.00 4 ชม น บ้าน เสาเล้า ต กุดเพียขอม อ ชนบท จ ขอนเเก่น
23  12.00-17.00 น บ้านหนองบัวพรม ต หนองคอนไทย อ ภูเขียว จ ชัยภูมิ
23  R หน่วย 1 21.00-00.00 นบ้านหนองแต้ ต หนองแดง อ นาเชือก จ มหาสารคาม
24
25  R หน่วย 2 11.00-16.00 น 5 ชม วัดบ้านเสอเพอ ต.เสอเพอ อ.กุมภวาปี จ.อุดร
26  20.00--23.00 59 /1 บ. เมืองบัว ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด เริ่มเเสดง20.00
27
28  14.00-17.00 น บ้านเลขที่ 48 ม 6 บ้านเพิ่ม ต บ้านเพิ่ม อ ผาขาว เลย
28  R หน่วย 2 15.00-18.00 น หน้าที่ว่าการอำเภอแก้งสนามนาง ในแก้งสนามนาง อ แก้งสนามนาง จ นครราชสีมา
29  13.00-16.00 นบ้านเหล่ากลาง 69 ม.6 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
29  "R หน่วย 1 15.00-18.00 งานอุปสมบท + งานทำบุญ 100 วัน
บ้านโคกสาย คำมะมาย ม.14 ต.หนองกุง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
30  หน่วย 1 14.00-18.00 น บ้านห้วยแคน ต หนองแวง อ กุดรัง จ มหาสารคาม
30  "14.00-17.00 น ณัฐวุฒิ หลาวเหล็ก บ.สำราญ ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

Visitors: 273,262