เมษายน 68

เม.ย 68
1.  
2. 
3. ป๋าช่วย
4. ป๋าช่วย
5. ป๋าช่วย
6. ป๋าช่วย
7.
8.
9. โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ต. หนองแสง อ. หนองแสง จ. อุดรธานี 
10.
11.  วัดปฐมเเพงศรี  ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
12. บ้านโคกจาน ต โคกจานจาน อ อุทุมพรพิสัย จ ศรีษะเกษ
13.
14. วัดสวรรค์คงคา บ้านวังเสมา ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
15. 
16. บ้านหนองเลิง ต. เสียว อ. เบญลักษณ์ จ. ศรีษะเกษ จอง
17.
18.
19. จอง บ้านหนองสัง ต.หนองสัง อ.นาแก จ.นครพนม
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30. ป๋าช่วย
Visitors: 273,302