เมษายน 68

เม.ย 68
1.  
2. 
3. ป๋าช่วย
4. ป๋าช่วย
5. ป๋าช่วย
6. ป๋าช่วย
7.
8. บ้านหนองบั่ว-บ้านชัยพัฒนา ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น/แม่ตา
9. โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ต. หนองแสง อ. หนองแสง จ. อุดรธานี 
10. อ. ซำสูง จ. ขอนแก่น จอง
11. วัดปฐมเเพงศรี  ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
12. บ้านโคกจาน ต โคกจานจาน อ อุทุมพรพิสัย จ ศรีษะเกษ
13. บ้านโนน ต. ขามป้อม อ. วาปีปทุม จ. มหาสารคาม
14. วัดสวรรค์คงคา บ้านวังเสมา ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
15. วัดบ้านหนองไผ่ ต. บ้านหวาย อ. วาปีปทุม จ. มหาสารคาม
16. บ้านหนองเลิง ต. เสียว อ. เบญลักษณ์ จ. ศรีสะเกษ 
17. ตลาดเจริญศรี ต. แสนสุข อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี
18. จอง บ้านโคกสุวรรณ ต มุกดาหาร อ เมือง จ มุกดาหาร
19. บ้านหนองสัง ต.หนองสัง อ.นาแก จ.นครพนม
20. บ. ห้วยคาด ต. ปากคาด จ. บึงกาฬ
21. บ้านช้างมิ่ง ต. ช้างมิ่ง อ. พรรณนิคม จ. สกลนคร
22.
23.
24.
25. สนามโรงเรียนไตรมิตรพิทยา ต.สระพัง อ.บ้านแท่น ชัยภูมิ
26. 26 เมษา โคราช (พี่อ้อม ดีดี) จอง
27. 27 เมษา ปราจีน (พี่อ้อม ดีดี) จอง
28.
29.
30. ป๋าช่วย
Visitors: 493,431