ก.พ. 66

ก.พ 2566
01 ก.พ - บ้านเลื่อม ต. บ้านเลื่อม อ. เมือง จ. อุดรธานี
02 ก.พ - วัดสว่างสำราญธรรมคุณ อ. เมืองบึงกาฬ จ. บึงกาฬ
03 ก.พ - บ. หนองบัวแดง- หนองบัวเงิน ต. ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
04 ก.พ - งานนมัสการพระบาทนาหงส์ บ. นาหงส์ อ. รัตนวาปี จ. หนองคาย
05 ก.พ - วัดอัมพวันวิทยา ต. เมืองเพีย อ. กุดจับ จ. อุดรธานี
06 ก.พ - บ. กุดแคน ต. หนองโน อ. เมือง จ. มหาสารคาม พ่อกานต์ รับ
07 ก.พ - 
08 ก.พ - บ. กู่จาน ต. กู่จาน อ. คำเขื่อนแก้ว จ. ยโสธร
09 ก.พ - บ. ท่าม่วง อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด นายกนิมิตร (ย้ายมาจาก 20 กพ.)
10 ก.พ - งานหอมแดงบ้านขุมคำ ต. บุสูง อ. วังหิน จ. ศรีสะเกษ
11  ก.พ - งานนมัสการ พระธาตุพนมจำลอง อ. ห้วยเม็ก จ. กาฬสินธุ์
12 ก.พ - บ้านชาด ต. บ้านยวด อ. สร้างคอม จ. อุดรธานี 
13 ก.พ - ว่าง
14 ก.พ - บ้านหนองฮี ต. หนองฮี อ. หนองฮี จ. ร้อยเอ็ด
15 ก.พ - ปากทางบ้านหัวเรือ ต.หัวเรือ อ. เมือง จ. อุบลราชธานี (ย้ายมาจาก 19 กพ.)
16 ก.พ - วัดบ้านตะเคียน ต. สำโรงทาบ อ. สำโรงทาบ จ. สุรินทร์
17 ก.พ - บ. ก่อบึง ต. หนองไข่นก อ. ม่วงสามสิบ จ. อุบลราชธานี
18 ก.พ - บ้านเขวาน้อย ต. ยางชุมน้อย จ. ศรีสะเกษ 
19 ก.พ - ที่ว่าการอำเภอบึงบูรพ์ อ. บึงบูรพ์ จ. ศรีสะเกษ
20 ก.พ - บ้านโนนม่วง ตำบลไพรขลา อำเภอ ชมพลบุรี จ.สุรินทร์
21 ก.พ - บ้านดอนไม้ ตำบล หนองหมี อำเภอ ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
22 ก.พ - วัดโนนสูง ต. เมืองจันทร์  อ. เมืองจันทร์ จ. ศรีสะเกษ
23 ก.พ - วัดยางบ่อภิรมย์ ต.นาหนองไผ่ อ. ชุมพลบุรี จ. สุรินทร์
24 ก.พ - บ. หนองแวง ต. ท่าพระ อ. เมือง ขอนแก่น
25 ก.พ - บ. ศิลา ต. ศิลา อ. เมือง จ. ขอนแก่น (งานเสี่ยนนท์)
26 ก.พ - บ. ขามเรียง ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม
27 ก.พ - วัดไตรภูมิ บ้านผือฮี ต. ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ. ร้อยเอ็ด
28 ก.พ - วัดศรีโพธิ์ทองรัตนาราม บ. พรสวรรค์ ต. หนองนาคำ อ. เมือง จ. อุดรธานี

(สาวน้อยเพชรบ้านแพง + รถแห่ลำเพลินเต้ยสะเดิด)

Visitors: 273,302