ม.ค 67

ม.ค 2567 วงใหญ่
01 ม.ค - บ้านแคน ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์
02 ม.ค - วัดหันเตย บ. หันเตย ต. ประทาย อ. ประทาย จ. นครราชสีมา
03 ม.ค - บ้าน กงพาน ต ก้านเหลือง อ อุทุมพรภิสัย จ ศรีษะเกษ
04 ม.ค - บ้านหนองคับคา ต ท่าค้อ อ เบญจลักษ จ ศรีสะเกษ
05 ม.ค - บ้านหนองบัวฮี ต. หนองบัวฮี อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี
06 ม.ค - บ้านโดด ต. โดด อ. โพธิ์ศรีสุวรรณ จ. ศรีสะเกษ
07 ม.ค-  วัดแก้วรังษี ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 
08 ม.ค -
09 ม.ค - อ. หลุ่มสัก เพชรบูรณ์ /กำนันแกะ
10 ม.ค - วัดประชานิมิตร ต เมือง อ วิเชียร จ เพชรบูรณ์
11 ม.ค -
12 ม.ค - บ้านหนองคู ต. จาน อ. เมือง จ. ศรีษะเกษ
13 ม.ค - บ้าน อบตหัวช้าง ต หัวช้าง อ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
14 ม.ค - บ้านธาตุน้อย ต. ธาตุน้อย อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี 
15 ม.ค - วัดศรีสมบูรณ์ ต. สำโรง อ. อุทุมพรพิสัย จ. ศรีสะเกษ
16 ม.ค - วัดบ้านโพนข่า ต. โพนข่า อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ
17 ม.ค - บ้านหนองผือ ต. โนนกาเล็น อ. สำโรง จ. อุบลราชธานี
18 ม.ค -  อ.อาจสามารถ จ. ร้อยเอ็ด จอง
19 ม.ค - บ้านหนองแวงเรือ ต ดงเมืองแอม อ เขาสวนกวาง จ ขอนแก่น
20 ม.ค - อ.เสรภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
21 ม.ค -  เทศบาลโคกจาน ต โคกจาน อ อุทุมพรพิสัย จ ศรีสะเกษ
22 ม.ค - บ้านฝาง อ. บ้านฝาง จ. ขอนแก่น /ซ้อเบียร์
23 ม.ค - บ้านแก้งไก่ ต. แก้งไก่ อ. สังคม จ. หนองคาย
24 ม.ค - เดินทาง
25 ม.ค - วัดโกรกกราก ต.โกรกกราก อ. เมือง จ. สมุทรสาคร
26 ม.ค - งานป๋าช่วย
27 ม.ค - งานป๋าช่วย
28 ม.ค- งานป๋าช่วย
29 ม.ค - บ้านหนองปรือ ต. สระแก้ว อ. เมือง จ. สระแก้ว
30 ม.ค - กำนันแกละ
31 ม.ค - กำนันแกละ
(สาวน้อยเพชรบ้านแพง + รถแห่ลำเพลินเต้ยสะเดิด)

Visitors: 273,307