เม.ย 67

เม.ย. 67
1.  เฮียตูมตาม
2. เฮียตูมตาม
3. เฮียตูมตาม
4. เฮียตูมตาม
5. บ้านเขวา ต เหล่า อ โกสุมพิสัย จ มหาสารคาม 
6. บ้านสะบ่า ต ลาดพัฒนา อ พยัฆภูมิพิสัย จ มหาสารคาม (เซนสัญญา  5 มีค ลุงยุทธ)
7. บ้านตูม ตำบล ตูม อำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษ 
8. บ้านโนนศรีคูน ต. เสาเดียว อ. หนองหงส์ จ บุรีรัมย์
9. วัดหนองไผ่ ต. โพะิ์กลาง อ. เมือง จ. นครราชสีมา
10. วัดบ้านหนองหญ้ารังกา อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
11. วัดบ้านป่าคูณ ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
12. วัดป่ามัญจาคีรีวัดกล้วยไม้ ต กุดเค้า อ มัญจาคีรี จ ขอนแก่น
13.  บ้านโสกพารา ต หนองคูขาด อ บรบือ จ มหาสารคาม
14.  เเสดงที่งานนมัสกาลหลวงพ่อพระใส อ.เมือง จ.หนองคาย
15.  บ้านโนนแสบง ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม /เจ้ลำใย
16. วัดสำโรง ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
17. วัดบ้านจารย์ ต. หนองเหล็ก อ. ศีขรภูมิ จ. สุรินทร์
18. บ้านหนองคำ ต.น้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 
19.
20. บ้านนางกลาง ต นางกลาง อ สูงเนิน จ นครราชสีมา
21.  วงใหญ่ / กำนันแกะ
22. วงใหญ่ /กำนันแกะ
23. 
24. 
25. 
26. งานประเพณีบุญบั้งไฟ อบต. ไทยเจริญ อ. ปะคำ จ. บุรีรัมย์
27. งานฉลองอุโบสถ วัดชัยมงคล บ.ปราสาทพรสวรรค์ ตฺ.ตลาดโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
28. บ้านเมืองบัว ต. เมืองบัว อ. เกษตรวิสัย จ. ร้อยเอ็ด
29. เดินทาง
30. กำนันแกละ
Visitors: 273,260