เม.ย 67

01. เม.ย 67- บ้านปูน หนองพิมาน ต.จอหอ อ. เมือง จ. นครราชสีมา (ตี3 )/ เฮียตูมตาม
02. เม.ย 67- ตลาดษมาภรณ์ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ (แมน มณีวรรณ รับเชิญ) / เฮียตูมตาม
03. เม.ย 67- สนานีกลางบางซื่อ ถ. กำแพงเพชร เขต จตุจักร กรุงเทพ (แมน มณีวรรณ รับเชิญ) / เฮียตูมตาม
04. เม.ย 67- วัดไชยมงคล (หลังซีเกท) ต. สูงเนิน อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา / เฮียตูมตาม
05. เม.ย 67- วัดบ้านเขวา ต. เหล่า อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม
06. เม.ย 67- บ้านสระบาก ต.ราษฎร์พัฒนา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสารคาม
07. เม.ย 67- บ้านตูม ตำบลตูม อ. ศรีรัตนะ จ. ศรีสะเกษ
08. เม.ย 67- บ้านโนนศรีคูณ ต. เสาเดียว อ. หนองหงส์ จ. บุรีรัมย์
09. เม.ย 67- ที่ทำการกำนันอุ่มเม่า ต. อุ่มเม่า อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด
10. เม.ย 67- บ้านหนองหญ้ารังกา ต. สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ. ร้อยเอ็ด
11. เม.ย 67- วัดบ้านปลาคูณ ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
12. เม.ย 67- วัดมัญจาคีรี ต. กุดเค้า อ. มัญจาคีรี จ. ขอนแก่น
13. เม.ย 67- บ้านโสกภารา ต. หนองคูขาด อ. บรบือ จ. มหาสารคาม
14. เม.ย 67- วัดโพธิ์ชัย (หลวงพ่อพระใส) ต. ในเมือง อ. เมือง จ .หนองคาย
15. เม.ย 67- บ้านโนนแสบง ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม / เจ้ลำใย
16. เม.ย 67- วัดบ้านสำโรง ต. พรหมสวัสดิ์ อ. พยุห์ จ. ศรีสะเกษ
17. เม.ย 67- วัดบ้านจารย์ ต. หนองเหล็ก อ. ศีขรภูมิ จ. สุรินทร์
18. เม.ย 67- บ้านหนองคำ ต. น้ำคำ อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ
19. เม.ย 67- บ้านขามป้อม ต. บ้านลาน อ. บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น
20. เม.ย 67- บ้านนากลาง ต. นากลาง อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา
21. เม.ย 67- ตลาดดีดี โรจนะ ต. อุทัย อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา
22. เม.ย 67- ตลาดคลองตัณฑิกุล ต. ปางปะกง อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา
23. เม.ย 67- เดินทาง
24. เม.ย 67- ว่าง
25. เม.ย 67- ที่ว่าการอำเภอ ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์ / เสี่ยท็อป
26. เม.ย 67- งานประเพณีบุญบั้งไฟ อบต. ไทยเจริญ อ. ปะคำ จ. บุรีรัมย์
27. เม.ย 67- วัดชัยมงคล บ้านปราสาท ต. ตลาดโพธิ์ อ. ลำปลายมาศ จ. บุรีรัมย์
28. เม.ย 67- บ้านเมืองบัว ต. เมืองบัว อ. เกษตรวิสัย จ. ร้อยเอ็ด
29. เม.ย 67- เดินทาง
30. เม.ย 67- ข้างวงเวียน ซอยอ่อนนุช 46 กทม./ กำนันแกะ

Visitors: 558,814