พ.ค 67

พ.ค 67
1.  ข้างปั๊มปตท. นวนคร อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี /ป๋าช่วย / JJ mall รับเชิญ บอสโจ ออ / พี่เค กลางวัน
2.  ป๋าช่วย
3.  ป๋าช่วย
4. เดินทาง
5. วัดบ้านก่อ ต. หนองไฮ อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ
6. บ้านจาน ต. ทับใหญ่ อ. รัตนบุรี จ. สุรินทร์
7. บ้านสระโพนทอง ต. ทุ่งหลวง อ. สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด
8. บ้านท่าลาด ต. ม่วงลาด อ. จังหาร จ. ร้อยเอ็ด
  14.00-15.00น. ศาลเจ้าปู่กุดเป่ง อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด / พ่อโจ อุ๋งอิ๋ง นักดนตรี
9. บ้านเสียว ต. เสียว อ. โพธิ์ศรีสุวรรณ จ. ศรีสะเกษ
10. บ้านโพนครก ต. โพนครก อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์
11. โรงเรียนนาคำวิทยา ต. แดงหม้อ อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี
12. บ้านเพ็ก ต. รังแร้ง อ. อุทุมพรพิสัย จ. ศรีสะเกษ
13. วัดศิริมงคล บ. นาเจริญ ต. นาเจริญ อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี
14. วันโพธิ์สีลังการาชเจริญ บ. โพสีลังกา ต. ยาง อ. กันทรารมย์ จ. ศรีษะเกษ
15. บ้านหมัด ต. ทาม อ. กันทรารมย์ จ. ศรีสะเกษ
16. บ้านกุดประทาย ต. กุดประทาย อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี
17. บ้านหนองแค ต. หนองแค อ. ราษีไศล จ. ศรีษะเกษ
18. ว่าง
19. วัดใหม่หนองบัวรี ต. ชุมพวง อ. ชุมพวง จ. นครราชสีมา
20. บ้านนาคำ ต. นาคำ อ. อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น
21. บ้านเสือโก้ก ต. เสือโก้ก อ. วาปีปทุม จ. มหาสารคาม
22. วัดแจ้งสว่างบ้านตากลาง ต. กระโพ อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์
23. บ้านหนองผะองค์ ต. หนองกะทิง อ. ลำปลายมาศ จ. บุรีรีมย์
24. บ้านหนองปอแดง ต. กวางโจน อ. ภูเขียว จ. ชัยภูมิ 
25. บ้านยาง ต. ยาง อ. บรบือ  จ. มหาสารคาม  / น้องแม็ค จอง
26. บ้านหนองแสน ต. หนองแสน อ. วาปีปทุม จ. มหาสารคาม
27. สนามเทศบาลตำบลแวงใหญ่  อ. แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น
28. บ้านหนองแซง ต. หนองแซง อ. บ้านแฮด จ. ขอนแก่น
29. บ้านป่าสุ่ม ต. อุ้มเม้า อ. ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
30. วัดสะพานศรี อ. เมือง จ. เมืองสกลนคร /เฮียตูมตาม
31. วัดโพนงาม บ้าน ติดต่อ ต นาอาน จ เลย /ซ้อเบียร์
Visitors: 493,434