มิ.ย 67

01. มิ.ย - เดินทาง
02. มิ.ย - กำนันแกละ
03. มิ.ย - กำนันแกละ 
04. มิ.ย - กำนันแกละ 
05. มิ.ย - ร้านศิริโรจน์การเกษตร ต. บ้านกล้วย อ. บ้านหมี่ จ. ลพบุรี
06. มิ.ย - 
07. มิ.ย - บ้านหนองหญ้าแพรก ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
08. มิ.ย - งานประเพณีบุญบั้งไฟ ต.นาอุดม ร.ร.นาแพงวิทยาคาร ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
09. มิ.ย - บ้านสาวแห ต. สาวแห่ อ. หนองฮี จ. ร้อยเอ็ด 
10. มิ.ย - เทศบาลตำบลเมืองสรวง อ. เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
11. มิ.ย - บ้านหนองแคน ต. หนองแคน อ. ปทุมรัต จ. ร้อยเอ็ด
12. มิ.ย - วัดใหม่ บูรณาราม  บ.นาหนองทุ่ม ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
13. มิ.ย - อ. สามพร้าว จ. อุดรธานี / พี่เคน จอง
14. มิ.ย - อ. สว่างแดนดิน จ. สกลนคร / เสี่ยโต้ง 
15. มิ.ย - บ้านดู่ ต. ไพศาล อ. ธวัชบุรี จ. ร้อยเอ็ด
16. มิ.ย - 
17. มิ.ย - บ้านโคก อ กบินบุรี /พี่อ้อม
18. มิ.ย - 
19. มิ.ย - งานบุญบั่งไฟพนมไพร ต. พนมไพร อ. พนมไพร จ. ร้อยเอ็ด
20. มิ.ย - 
21. มิ.ย -  กำนันแกละ
22. มิ.ย - กำนันแกละ
23. มิ.ย - กำนันแกละ
24. มิ.ย - กำนันแกละ
25. มิ.ย - ตลาดจัมโบ้ คลองสาม  ถ. เลียบคลองสาม ต. คลองสาม อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี
26. มิ.ย - สนามกระโดดร่ม เขาจีนแล อำเภอเมือง จ. ลพบุรี
27. มิ.ย - ซ้อมปิดวง
28. มิ.ย - ซ้อมปิดวง
29. มิ.ย - ปิดฤดูกาลสาวน้อย
30. มิ.ย - 

Visitors: 493,425