มิ.ย 67

01. มิ.ย - เดินทาง
02. มิ.ย - กำนันแกละ
03. มิ.ย - กำนันแกละ 
04. มิ.ย - กำนันแกละ 
05. มิ.ย - 
06. มิ.ย - 
07. มิ.ย - บ้านหนองหญ้าแพรก ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
08. มิ.ย - งานประเพณีบุญบั้งไฟ ต.นาอุดม ร.ร.นาแพงวิทยาคาร ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
09. มิ.ย - บ้านสาวแห ต. สาวแห่ อ. หนองฮี จ. ร้อยเอ็ด 
10. มิ.ย - 
11. มิ.ย - บ้านหนองแคน ต. หนองแคน อ. ปทุมรัต จ. ร้อยเอ็ด
12. มิ.ย - 
13. มิ.ย - 
14. มิ.ย - 
15. มิ.ย - บ้านดู่ ต. ไพศาล อ. ธวัชบุรี จ. ร้อยเอ็ด
16. มิ.ย - 
17. มิ.ย - 
18. มิ.ย - 
19. มิ.ย -
20. มิ.ย - 
21. มิ.ย -  กำนันแกละ
22. มิ.ย -  กำนันแกละ
23. มิ.ย -  กำนันแกละ
24. มิ.ย -  กำนันแกละ
25. มิ.ย - 
26. มิ.ย -
27. มิ.ย - ซ้อม 
28. มิ.ย - ซ้อม
29. มิ.ย - ปิดฤดูกาล
30. มิ.ย - 

Visitors: 273,284